Het idee om een bedrijfsverzamelgebouw in Rijswijk te realiseren in de historische wijk Leeuwendaal ontstond eind 2011 op een ondernemersbijeenkomst. Bij die gelegenheid kwamen zelfstandig werkende Leeuwendalers samen om elkaar beter te leren kennen. Een netwerkbijeenkomst met grote gevolgen, want op 1 juli 2013 gingen de deuren van Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie open voor de eerste huurders. Nog geen negen maanden nadat bezoekers van de derde Leeuwendaalse ondernemersbijeenkomst kennis konden nemen van de plannen voor het pand aan de Geestbrugkade.
Dankzij de inspanning van een drietal initiatiefnemers, de enthousiaste steun van veel ondernemers uit de wijk en de eigenaar van het pand, Lucas Beheer BV, is het gebouw veranderd in een eigentijds business center. Het nieuw ontworpen interieur straalt een aangename mix van zakelijkheid en huiselijke warmte uit.
Bijzonder aan het concept van De Compagnie is dat huurders betrokken worden bij diverse bijeenkomsten en evenementen. De wederzijdse uitwisseling van ideeën die hier uit voortkomen, nodigt uit tot onderlinge versterking en samenwerking.
De vruchtbare samenwerking tussen Lucas Beheer en de initiatiefnemers heeft geleid tot de oprichting van een stichting om het gebouw te exploiteren. In de stichting zitten de eigenaar van het gebouw, vertegenwoordigd door de directeur van Lucas Beheer BV; de heer Arie Pitlo en de initiatiefnemers uit de wijk: Elsbeth Visser en Michiel van Putten.

In de foto, van links naar rechts: Michiel van Putten, voorzitter van Stichting Bedrijfsverzamelgebouw de Compagnie, Steven van der Werff, bij oprichting penningmeester van de Stichting, Elsbeth Visser, exploitant – organisator, René van Hemert , wethouder Economische Zaken Gemeente Rijswijk en Arie Pitlo, directeur Lucas Beheer BV.
ToTop